Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225

Zadania Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zobowiązane jest do realizacji poniższych zadań:

Zadanie Kwota
 • elektroniczne znakowanie oraz sterylizacja i kastracja psów oraz kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m. st. Warszawy
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących ww. akcji oraz promujących adopcję zwierząt ze schronisk
 • poskramianie zwierząt agresywnych zagrażających mieszkańcom
 • udzielenie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ew. ich leczenie
 • ratowanie zwierząt na wysokościach oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim
 • 1 400 000
  Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy 2 000 000
  Wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez przyznanie dotacji fundacjom i stowarzyszeniom statutowo zajmujaących sięochronązwierząt (opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt, poprawa warunków bytowania zwierząt).
  70 000 z tej kwoty przeznaczona na działania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności prowadzone przez w/w organizacje.
  1 000 000
  szukaj: 
  facebook
  Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
  tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
  Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
  Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
  Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932