Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225

Pomysł na koty miejskie w Warszawie - projekt

„Pomysł ...” (całość: ) – to dokument jaki skierowaliśmy do Rady Miasta jeszcze w sierpniu 2010. Przedstawiamy w nim szczegółowo, jak wyobrażamy sobie politykę Miasta wobec kotów miejskich. Na tej podstawie, dnia 25.10.2010, skierowaliśmy do Urzędu Miasta formalny wniosek o realizację osobnego zadania publicznego realizowanego przez Ośrodek „Koteria”, po to by uzyskać środki na ciągłą jego działalność, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

1. Uwarunkowania biologiczne zjawiska
2. Założenia projektu
3. Znane metody postępowania
4. Praktyka Miasta Warszawy
5. Projekt TNR dla Warszawy
6. Sytuacja prawna kotów miejskich

załączniki:

Pismo zawierające stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kotów miejskich (GIWz.400/AW-103/08 z dnia 14.11.2008)
Stanowisko Nr 54 Rady Miasta Warszawy z dnia 5.11.2009 w sprawie kotów wolno żyjących na terenie m.st. Warszawy
Apel Prezydenta m. st. Warszawy (b.d.)
Wykaz jednostek podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy (UM Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska)
Informacja BOŚ „Koty wolno żyjące w m.st. Warszawa”
Informacja o Ośrodku „Koteria”

szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932