Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225
szyld

2011

miesiące 2011 r. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
przyjęto:
kotki 109 96 71 94 110 103 110 132 106 112 139 77
kocury 33 41 24 40 48 49 36 46 27 45 66 47
razem 142 137 95 134 158 152 147 178 133 157 195 124
wykonano:
sterylizacje 108 93 68 90 108 98 107 132 102 110 136 75
kastracje 33 41 24 39 48 46 34 44 27 44 63 46
razem 141 134 92 129 156 145 141 175 129 154 189 121
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932