Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225
szyld

2009

miesiące 2009 r. LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
przyjęto:
kotki 5 85 85 105 107 115 116 120 127 113 114
kocury 4 49 18 48 35 31 47 32 37 77 48
razem 9 134 103 153 142 146 163 152 164 190 162
wykonano:
sterylizacje 5 78 79 97 93 109 112 112 118 100 105
kastracje 4 40 18 44 34 29 40 26 34 69 39
inne zabiegi   1     1            
razem 9 119 97 141 128 138 152 138 152 169 144
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932