Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225
szyld

Ewidencja kotów

Ośrodek działa w sposób ciągły, przyjmując koty do zabiegów przez sześć dni w tygodniu i jest dostępny dla wszystkich opiekunów wolno żyjących kotów.. Po zabiegu i przetrzymaniu kota pod opieką ośrodka przez okres 2-7 dni, zwierzęta są zwracane opiekunom w celu wypuszczenia w miejscu ich bytowania.
W ramach standardowego zabiegu kastracji zwierzęta są badane i poddawane są zabiegom profilaktycznym oraz znakowane przez nacięcie ucha. Nie są szczepione przeciw chorobom zakaźnym.

Każdy kot otrzymuje swoją "kartę kota", w której odnotowuje się skąd kot pochodzi, nr ewidencyjny, jego płeć, maść, uwagi od opiekuna o stanie zdrowia oraz datę zabiegu i ewentualne leczenie. Do karty wpisywane są też dane opiekuna, a także daty przyjęcia kota i jego odebrania przez opiekuna.

szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932